جدول امتحانات نهايى خرداد 99 كامل

تنشر جريدة “الريادة نيوز“، جدول امتحانات نهايى خرداد 99 كامل عن وزارة التعليم، وفيما يلي نستعرض لكم جميع الطلاب الجدول كاملاً.

جدول امتحانات نهايى خرداد 99 كامل

برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم دوره متوسطه دوم 98 – 99
روز و تاریخ امتحان رشته تحصیلی عنوان امتحان
شنبه – 17 خرداد 99 ادبیات و علوم انسانی ادیان الهی 3 – اقلیت های دینی
علوم و معارف اسلامی
ریاضی فیزیک تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)ادیان الهی 3 – اقلیت های دینی
علوم تجربی
یک شنبه – 18 خرداد 99 ادبیات و علوم انسانی تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
علوم و معارف اسلامی علوم و معارف قرآنی 3
دوشنبه – 19 خرداد 99 ریاضی فیزیک شیمی 3
علوم تجربی
سه شنبه – 20 خرداد 99 ادبیات و علوم انسانی سلامت و بهداشت
علوم و معارف اسلامی
چهارشنبه – 21  خرداد 99 ریاضی فیزیک فارسی 3
علوم تجربی
شنبه – 24 خرداد 99 ادبیات و علوم انسانی فلسفه 2
علوم و معارف اسلامی
یک شنبه – 25 خرداد 99 ریاضی فیزیک فیزیک 3
علوم تجربی
دوشنبه – 26 خرداد 99 ادبیات و علوم انسانی فارسی 3
علوم و معارف اسلامی
سه شنبه – 27 خرداد 99 ریاضی فیزیک سلامت و بهداشت
علوم تجربی
شنبه 31 خرداد 99 ادبیات و علوم انسانی عربی 3 (زبان تخصصی رشته)
علوم و معارف اسلامی تاریخ 3 (تخصصی رشته)
یک شنبه – 1 تیر 99 ریاضی فیزیک حسابان 2
علوم تجربی زیست شناسی 3
دوشنبه – 2 تیر 99 ادبیات و علوم انسانی تاریخ 3
علوم و معارف اسلامی عربی 3 (زبان تخصصی رشته)
سه شنبه – 3 تیر  99 ریاضی فیزیک عربی، زبان قرآن 3
علوم تجربی
چهارشنبه – 4 تیر 99 ادبیات و علوم انسانی ریاضی و آمار 3
علوم و معارف اسلامی
پنج شنبه – 5 تیر 99 ادبیات و علوم انسانی زبان آلمانی، زبان فرانسه و زبان انگلیسی 3 ناشنوایان
علوم و معارف اسلامی
ریاضی فیزیک زبان خارجی 3 (انگلیسی 3، زبان آلمانی، زبان فرانسه و زبان ناشنوایان)
علوم تجربی
شنبه – 7 تیر 99 ادبیات و علوم انسانی زبان خارجی 3 (انگلیسی 3)
علوم و معارف اسلامی
یک شنبه – 8 تیر  99 ریاضی فیزیک ریاضیات گسسته
علوم تجربی ریاضی 3
دوشنبه – 9  تیر 99 ادبیات و علوم انسانی جامعه شناسی 3
علوم و معارف اسلامی احکام 3
سه شنبه – 10 تیر 99 ریاضی فیزیک علوم اجتماعی
علوم تجربی
چهارشنبه – 11 تیر 99 ادبیات و علوم انسانی جغرافیا 3
علوم و معارف اسلامی اصول عقاید 3
شنبه – 14 تیر 99 ریاضی فیزیک هندسه 3
یک شنبه – 15 تیر 99 ادبیات و علوم انسانی علوم و فنون ادبی 3
علوم و معارف اسلامی
برنامه امتحانات نهایی دوره پیش دانشگاهی 98 – 99
روز و تاریخ امتحان رشته تحصیلی عنوان امتحان
یک شنبه – 18 خرداد 99 ادبیات و علوم انسانی معارف اسلامی
علوم و معارف اسلامی اصول و عقاید
ریاضی فیزیک معارف اسلامی
علوم تجربی
هنر
سه شنبه – 20 خرداد 99 ادبیات و علوم انسانی زبان فارسی
علوم و معارف اسلامی
ریاضی فیزیک
علوم تجربی
هنر
شنبه – 24 خرداد 99 ادبیات و علوم انسانی عربی
علوم و معارف اسلامی ادبیات عرب
ریاضی فیزیک حساب دیفرانسیل و انتگرال
علوم تجربی زیست شناسی
هنر سیر هنر در تاریخ
دوشنبه – 26 خرداد 99 ادبیات و علوم انسانی ادبیات فارسی
علوم و معارف اسلامی فقه و اصول
ریاضی فیزیک فیزیک
علوم تجربی
هنر آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران
توضیحات: امتحان درس ادیان الهی 3 اقلیت های دینی، در روز یک شنبه 18 خرداد 99 برگزار می شود.
برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه 98 – 99
روز و تاریخ امتحان رشته تحصیلی عنوان امتحان
یک شنبه – 18 خرداد 99 ادبیات و علوم انسانی تعلیمات دینی و قرآن 3
علوم و معارف اسلامی اصول و عقاید
ریاضی فیزیک تعلیمات دینی و قرآن 3
علوم تجربی
سه شنبه – 20 خرداد 99 ادبیات و علوم انسانی آرایه های ادبی
علوم و معارف اسلامی عربی 3 ویژه علوم و معارف اسلامی
ریاضی فیزیک زبان فارسی
علوم تجربی
شنبه – 24 خرداد 99 ادبیات و علوم انسانی عربی 3 ویژه ادبیات و علوم انسانی
علوم و معارف اسلامی تفسیر و علوم قرآنی
ریاضی فیزیک حسابان
علوم تجربی ریاضی 3
دوشنبه – 26 خرداد 99 ادبیات و علوم انسانی ریاضی
علوم و معارف اسلامی
ریاضی فیزیک فیزیک 3 و آزمایشگاه
علوم تجربی
شنبه – 31 خرداد 99 ادبیات و علوم انسانی ادبیات فارسی تخصصی
علوم و معارف اسلامی
ریاضی فیزیک هندسه 2
علوم تجربی زیست شناسی 2 و آزمایشگاه
دوشنبه – 2 تیر 99 ادبیات و علوم انسانی تاریخ ایران و جهان 2
علوم و معارف اسلامی تاریخ اسلام 2
ریاضی فیزیک عربی 3
علوم تجربی
چهارشنبه – 4 تیر 99 ادبیات و علوم انسانی زبان خارجی 3
علوم و معارف اسلامی
ریاضی فیزیک
علوم تجربی
دوشنبه – 9 تیر 99 ادبیات و علوم انسانی فلسفه و منطق
علوم و معارف اسلامی
ریاضی فیزیک جبر و احتمال
علوم تجربی زمین شناسی
چهارشنبه – 11 تیر 99 ادبیات و علوم انسانی زبان فارسی تخصصی
علوم و معارف اسلامی
ریاضی فیزیک شیمی 3 و آزمایشگاه
علوم تجربی
یک شنبه – 15 تیر 99 ادبیات و علوم انسانی جغرافیا 2
علوم و معارف اسلامی اخلاق 2
ریاضی فیزیک ادبیات فارسی 3
علوم تجربی
دوشنبه – 16 تیر 99 ادبیات و علوم انسانی جامعه شناسی  2
علوم و معارف اسلامی
توضیحات: امتحان درس ادیان الهی 3 اقلیت های دینی، در روز یک شنبه 18 خرداد 99 برگزار می شود.
برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه 98 – 99رشته های شاخه فنی و حرفه ای (زمینه خدمات)
روز و تاریخ امتحان رشته تحصیلی عنوان امتحان
یک شنبه – 18 خرداد 99 حسابداری بازرگانی تعلیمات دینی و قرآن 3
طراحی و دوخت
کامپیوتر
تربیت بدنی
مدیریت خانواده
صنایع غذایی
گرافیک
نقشه کشی معماری
مرمت آثار فرهنگی
سینما
پشتیبانی صحنه
کودکیاری
سه شنبه – 20 خرداد 99 حسابداری بازرگانی اصول حسابداری 2
طراحی و دوخت طراحی اندام و لباس
کامپیوتر بانک اطلاعاتی
تربیت بدنی جدول مسابقات ورزشی
مدیریت خانواده خانواده در اسلام
صنایع غذایی اصول کنترل کیفیت
گرافیک طراحی 2
نقشه کشی معماری عناصر و جزئیات
مرمت آثار فرهنگی پیشینه و سیر تحول مواد معدنی
سینما کارگاه نگارش 2
پشتیبانی صحنه طراحی تخصصی
کودکیاری بهداشت روانی
دوشنبه – 26 خرداد 99 حسابداری بازرگانی حسابداری صنعتی مقدماتی
طراحی و دوخت الیاف نساجی
کامپیوتر زبان تخصصی
تربیت بدنی شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی
مدیریت خانواده حقوق خانواده در اسلام
صنایع غذایی بهداشت و ایمنی کار در کارخانجات مواد غذایی
گرافیک علم مناظر و مرایا
نقشه کشی معماری آشنایی با بناهای تاریخی
مرمت آثار فرهنگی پیشینه و مبانی نظری مرمت
سینما تاریخ هنر ایران
پشتیبانی صحنه حجم شناسی
کودکیاری بیماری های شایع کودکان
شنبه – 31 خرداد 99 حسابداری بازرگانی مفاهیم و روش های آماری 2
طراحی و دوخت تاریخ هنر جهان
کامپیوتر ریاضی 3
تربیت بدنی تغذیه و بهداشت مواد غذایی
مدیریت خانواده روان شناسی رشد
صنایع غذایی اصول تغذیه
گرافیک تاریخ هنر جهان
نقشه کشی معماری متره و برآورد
مرمت آثار فرهنگی تاریخ هنر جهان
سینما تاریخ سینما
پشتیبانی صحنه تاریخ هنر جهان
کودکیاری فعالیت های آموزشی پیش دبستانی
دوشنبه – 2 تیر 99 حسابداری بازرگانی حسابداری شرکت ها (مقدماتی)
طراحی و دوخت الگو 2
کامپیوتر شبکه های کامپیوتری
تربیت بدنی فیزیولوژی 1
مدیریت خانواده بهداشت خانواده
صنایع غذایی سردخانه و انبار
گرافیک مبانی تصویرسازی
نقشه کشی معماری تاسیسات ساختمان
مرمت آثار فرهنگی فرسایش و پوسیدگی مواد معدنی
سینما مبانی زیبایی شناسی و درک تصویر
پشتیبانی صحنه نقشه کشی 1
کودکیاری تغذیه و بهداشت مواد غذایی
چهارشنبه – 4 تیر 99 سینما تحلیل فیلم
توضیحات: امتحان درس ادیان الهی 3 اقلیت های دینی، در روز یک شنبه 18 خرداد 99 برگزار می شود.
برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه 98 – 99رشته های شاخه فنی و حرفه ای (زمینه صنعت)
روز و تاریخ امتحان رشته تحصیلی عنوان امتحان
یک شنبه – 18 خرداد 99 سرامیک تعلیمات دینی و قرآن 3
متالورژی
صنایع نساجی
صنایع شیمیایی
معدن
چاپ
تاسیسات
صنایع چوب و کاغذ
مکانیک خودرو
ساخت و تولید
نقشه کشی عمومی
صنایع فلزی
الکترونیک
الکتروتکنیک
الکترونیک و مخابرات دریایی
مکانیک موتورهای دریایی
ناوبری
ساختمان
نقشه برداری
سه شنبه – 20 خرداد 99 سرامیک شکل دادن و پخت سرامیک ها
متالورژی رسم مدل و قالب
صنایع نساجی بافندگی
صنایع شیمیایی شیمی تجزیه 1
معدن اکتشاف معدن
چاپ مواد شناسی
تاسیسات تاسیسات حرارتی
صنایع چوب و کاغذ خواص فیزیکی و مکانیکی چوب
مکانیک خودرو رسم فنی تخصصی
ساخت و تولید رسم فنی تخصصی
نقشه کشی عمومی هندسه ترسیمی
صنایع فلزی رسم فنی تخصصی
الکترونیک الکترونیک عمومی 2
الکتروتکنیک ماشین های الکتریکی AC
الکترونیک و مخابرات دریایی مبانی برق 2
مکانیک موتورهای دریایی استاتیک و دینامیک مقدماتی
ناوبری مبانی رادار و وسایل کمک ناوبری
ساختمان ایستایی ساختمان
نقشه برداری کارگاه محاسبه و ترسیم 2
دوشنبه – 26 خرداد 99 سرامیک محاسبات در سرامیک
متالورژی اصول متالورژی ریخته گری
صنایع نساجی چاپ و تکمیل نساجی
صنایع شیمیایی عملیات دستگاهی در صنایع شیمیایی
معدن فرآوری مواد معدنی
چاپ فناوری چاپ
تاسیسات نقشه کشی تاسیسات
صنایع چوب و کاغذ تکنولوژی سازه های چوبی
مکانیک خودرو اجزای ماشین
ساخت و تولید اجزای ماشین
نقشه کشی عمومی نقشه کشی 2
صنایع فلزی اجزای ماشین
الکترونیک مبانی مخابرات و رادیو
الکتروتکنیک ماشین های الکتریکی DC
الکترونیک و مخابرات دریایی مبانی مخابرات و رادیو
مکانیک موتورهای دریایی محیط زیست دریایی
ناوبری زبان تخصصی
ساختمان فناوری ساختمان های بتنی
نقشه برداری نقشه برداری عمومی
شنبه – 31 خرداد 99 سرامیک ریاضی 3
متالورژی
صنایع نساجی
صنایع شیمیایی
معدن
چاپ
تاسیسات
صنایع چوب و کاغذ
مکانیک خودرو
ساخت و تولید
نقشه کشی عمومی
صنایع فلزی
الکترونیک
الکتروتکنیک
الکترونیک و مخابرات دریایی
مکانیک موتورهای دریایی
ناوبری
ساختمان
نقشه برداری
دوشنبه – 2 تیر 99 سرامیک ماشین آلات سرامیک
متالورژی محاسبات فنی تخصصی
صنایع نساجی تاسیسات نساجی
صنایع شیمیایی فرآیندهای شیمیایی
معدن فیزیک 2
چاپ محاسبات فنی تخصصی
تاسیسات تاسیسات برودتی
صنایع چوب و کاغذ محاسبات فنی 2 صنایع چوب
مکانیک خودرو محاسبات فنی 2
ساخت و تولید محاسبات فنی 2
نقشه کشی عمومی محاسبات فنی 2
صنایع فلزی محاسبات فنی تخصصی
الکترونیک مدارهای الکتریکی
الکتروتکنیک مدارهای الکتریکی
الکترونیک و مخابرات دریایی فیزیک 2
مکانیک موتورهای دریایی مبانی هیدرولیک صنعتی
ناوبری هواشناسی
ساختمان فناوری ساختمان های فلزی
نقشه برداری روش های تعیین موقعیت
توضیحات: امتحان درس ادیان الهی 3 اقلیت های دینی، در روز یک شنبه 18 خرداد 99 برگزار می شود.
التعليقات
قد يعجبك ايضا